Door een lijst lopen

Het is een vereenvoudiging om te zeggen dat door "en" toe te voegen het woord altijd in meervoud staat. Er is een optioneel project in het Engels waar een meervoudblok gemaakt wordt, hier.

Hieronder staat het meervoudblok van Les 1. Het neemt een lijst met woorden als invoer en rapporteert een lijst met deze woorden in meervoud. Ook al is er een manier om het blok te bouwen met map is er een reden waarom we het recursief doen.
Geen Afbeelding

Het idee is that je een lijst kan splitsen in het eerste element en de rest, dan maak je het meervoud van het eerste element en je doet een recursieve aanroep voor de rest. Het voorblok ziet er raar uit door de verschillende invoeren (een element en een lijst) maar het zet het meervoud van het eerste woord weer terug in de lijst met de rest van de woorden.

Dit patroon kan je gebruiken om veel handige recursieve rapporteurs te bouwen die een simpel basisgeval en een simpele recursieve aanroep hebben.

Voer de volgende opdrachten uit met recursie, niet met functies van hogere orde.

 1. Probeer de code van meervoud aan te passen.
  Maak een kwadraatblok dat een lijst van getallen als invoer neemt en een lijst met de kwadraten van die getallen rapporteert.

  Geen Afbeelding

 2. Maak een overdrijfblok dat een zin als invoer neemt en een zin rapporteert waar alles overdreven is. Dus bijvoorbeeld "goed" is vervangen door "geweldig", "slecht" door "verschrikkelijk", "mooi" door "prachtig", "mag" door "moet" etc.

  Geen Afbeelding

  Maak voor dit overdrijfblok een 2 functies: eentje die de zin verandert in een lijst woorden en een andere die een lijst woorden weer terugverandert naar een zin:

  Geen Afbeelding

  Wat moet de hulpfunctie doen met de andere woorden?

  Je zal ook een hulpfunctie overdrijf woord willen maken dat naar één woord kijkt en kijkt of het dat woord kan overdrijven.

Terug Volgende