Subsets

Stel je hebt een set van "dingen", een subset bevat dan nul of meer van de elementen van die set. Dubbele elementen zijn niet toegestaan en net zoals bij de kommen met ijs maakt de volgorde niet uit.

{Banaan, Appel} is dezelfde (sub)set als {Appel, Banaan}.

Gegeven is de set {Appel, Sinasappel, Banaan}, dan zijn er subsets met één element zoals {Banaan} en subsets met twee elementen zoals {Appel, Banaan}. De originele set {Appel, Sinasappel, Banaan} is ook een subset van zichzelf, net als de lege set {} met nul elementen.

  1. Schrijf alle subsets van {Appel, Sinasappel, Banaan} op. Hoeveel zijn het er?
  2. Schrijf alle subsets op van {Wafel, Appel, Sinasappel, Banaan}. Probeer dit met zo min mogelijk extra werk.
  3. Maak nu een subsetsblok dat een lijst als invoer heeft en een lijst lijsten rapporteert waarin met alle mogelijke subsets van de invoerlijst. De volgorde van de subsets maakt niet uit, maar iedere subset mag maar één keer voorkomen. Het resultaat zou er zo uit moeten zien:
    Geen Afbeelding

    Als je vastzit kan je naar de Hints voor subsets-pagina gaan voor wat hulp.

Terug Volgende