Omzetten naar binair

In Hoofdstuk 6 heb je geleerd over de binaire weergave van een getal. In dit project ga je een rapporteur schrijven die decimaal->binair heet en die een getal als invoer neemt en het omzet naar een tekst van enen en nullen>. Deze tekst geeft het originele getal in binair weer:
Geen Afbeelding

Om dit probleem op te lossen moet je werken met breuken opdelen in een quotient en de rest. Neem bijvoorbeeld 17 รท 5, bij deze breuk is de quotient 3 en de rest is 2. Zo vind je de quotient en rest in Snap!:

Om het afgerond omlaagblok te vinden heb je het wortelblok nodig, daarna verander je de functie door op het zwarte pijltje rechts van 'wortel' te klikken. Dit blok geeft het grootste, hele getal dat kleiner of gelijk is aan de invoer van het blok. Als je als invoer bijvoorbeeld π zou geven, dan zou het 3 rapporteren.
Geen Afbeelding Geen Afbeelding

  1. Schrijf het decimaal->binairblok. Als het echt niet lukt dan kan je naar de pagina Hints voor Omzetten naar Binair voor wat hulp.


Terug Volgende