Militaire technologie in het alledaagse leven

Op deze pagina, leer je hoe militaire technologieën uiteindelijk worden gebruikt voor civiele doeleinden en overweeg je de ethiek van het werken aan militaire technologieën.

  1. Zoek het volgende op:
    1. Wat was er eerst, kerncentrales of kernwapens?
    2. Wie heeft het GPS-satellietnetwerk opgezet en waarom?
    3. Wie heeft de ontwikkeling van internet betaald en waarom?

Veel technologieën zijn ontwikkeld voor militaire doeleinden en blijken ook nuttig te zijn voor de rest van ons.

  1. Brainstorm een zo groot mogelijke lijst van technologieën die op meerdere manieren gebruikt kunnen worden. . (Het telt niet als een technologie die voor iedereen is ontwikkeld, zoals de telefoon, nuttig is voor het leger op dezelfde manier als voor iedereen.)

Moeten we werken aan militaire technologie?

De Code van ethiek en professioneel gedrag (Engels) van de Association for Computing Machinery

1. Algemene morele imperatieven

Als ACM-lid zal ik...

1.1 Bijdragen aan de samenleving en het menselijk welzijn.

Dit principe betreffende de kwaliteit van leven van alle mensen bevestigt de verplichting om de fundamentele mensenrechten te beschermen en de diversiteit van alle culturen te respecteren. Een essentieel doel van computerprofessionals is het minimaliseren van negatieve gevolgen van computersystemen, waaronder bedreigingen van de gezondheid en veiligheid. Bij het ontwerpen of implementeren van systemen moeten computerprofessionals proberen ervoor te zorgen dat de producten van hun inspanningen op maatschappelijk verantwoorde manieren zullen worden gebruikt, aan maatschappelijke behoeften zullen voldoen en schadelijke effecten voor de gezondheid en het welzijn zullen vermijden...

1.2 Vermijd schade aan anderen.

"Schade" betekent letsel of negatieve gevolgen, zoals ongewenst verlies van informatie, verlies van eigendom, materiële schade of ongewenste milieueffecten. Dit principe verbiedt het gebruik van computertechnologie op een manier die schade kan toebrengen aan: gebruikers, het volk, werknemers, werkgevers. Schadelijke acties omvatten opzettelijke vernietiging of wijziging van bestanden en programma's die leiden tot ernstig verlies van middelen of onnodige personeelsuitgaven, zoals de tijd en moeite die nodig is om systemen van 'computervirussen' te verwijderen...

  1. Wat is volgens jou schadelijker voor anderen: hun computerbestanden verwijderen of ze doden? Welke beschouwt de ACM als schadelijker?
  2. Onderzoek en bespreek: is het ethisch om aan wapens te werken? Hoe rechtvaardigen sommige ACM-leden dergelijk werk? Maakt het uit of het om een technologie met meerdere gebruiksmanieren gaat?
Terug Volgende