Wat is kunstmatige intelligentie?

In deze les ga je iets leren over ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie en de ethiek van kunstmatige intelligentie en robotica-technologie.

Op deze pagina ga je online onderzoek doen naar beeldherkenning.

Kunstmatige intelligentie (KI) is een vakgebied van de informatica met een vage definitie zoals "proberen computers te leren denken". Deze definitie heeft geleid tot veel discussie over de vraag of een computer ooit echt kan denken. John McCarthy, een van de grondleggers van KI, definieerde KI als "computers ertoe brengen dingen te doen die, wanneer mensen dit doen, wordt gezegd dat het intelligent is." Met deze praktische definitie kunnen KI-onderzoekers werken in plaats van tijd te besteden aan ruzie over wat "denken" betekent

Interessant is dat sommige taken die mensen over het algemeen als moeilijk beschouwen (zoals schaken), voor computers heel eenvoudig kunnen zijn. Andersom geldt ook dat bepaalde taken heel makkelijk zijn voor mensen en juist moeilijk voor computers, zoals zinnen maken. Een ander voorbeeld dat voor mensen makkelijk is en voor computers moeilijk is "zien", dat wil zeggen het herkennen wat er op een afbeelding staat, hier wordt veel onderzoek naar gedaan binnen de kunstmatige intelligentie.

  1. Onderzoek zelf hoe je meer kunt leren over hoe computers kunnen zien zoals mensen.
  2. Bespreek de sociale gevolgen van het leren foto's te herkennen aan computers. Enkele van de bovengenoemde artikelen bevatten bijvoorbeeld positieve gevolgen, zoals mensen met een visuele handicap helpen of zorgen dat iedereen zich aan de wet houdt; andere artikelen waarschuwen voor de potentiële negatieve gevolgen van beeldherkenning.
    1. Welke gevolgen van kunstmatige intelligentie vind je spannend?
    2. Wat vind je verrassend of onverwacht?
    3. Denk je dat computers ooit plaatjes kunnen begrijpen zoals mensen dat doen?
  1. In je onderzoek kwam je waarschijnlijk termen tegen zoals machine learning, neurale netwerken of deep learning. Onderzoek deze manieren van denken over kunstmatige intelligentie door te zoeken naar artikelen en videos zoals:
  2. De geschiedenis van kunstmatige intelligentie gaat verder terug dan je denkt. De ideeën van robots en kunstmatige intelligentie bestonden al voor 1950, maar het onderzoek kwam pas echt tot bloei in de jaren 1950 en 1960. Onderzoek enkele vroege bijdragen aan kunstmatige intelligentie om te zien hoe ver we zijn gekomen en ook hoe sommige vroege uitdagingen nog steeds bestaan.
Terug Volgende