Globale impact van computers

Op deze pagina, ga je leren over de impact van technologie op menselijke communicatie en innovatie en ga je nadenken over de voordelen en nadelen hiervan.
Geen Afbeelding

In deze video's spreekt Dan Garcia, een BJOC-professor van UC Berkeley. Alle video's zijn in het Engels. (Totale speeltijd: ongeveer 58 minuten)

Impact op Communicatie en Denken

 1. Global Impact: Communication, Interaction and Cognition Part 1 (Duur 8:11 min.)

  Moderne technologie geeft ons nieuwe manieren om te communiceren en samen te werken (e-mail, chat, sociale media). Wijdverspreide toegang tot informatie helpt mensen om problemen te vinden, oplossingen te ontwikkelen en snel de resultaten te delen. De video heet het ook over de Netflixprijs, die uitgereikt wordt voor het ontwikkelen van het beste algoritme om films aan te bevelen aan klanten gebaseerd op hun beoordelingsgeschiedenis.

 2. Global Impact: Communication, Interaction and Cognition Part 2 (Duur 10:57 min.)

  Menselijke capaciteiten worden vergroot door digitale samenwerking, GPS, sensor networks, smart buildings en technologieën die gehandicapten helpen. Computers hebben e-commerce, gezondheidszorg, entertainment en online educatie totaal veranderd.

 3. Geen Afbeelding Bespreek wat je hebt geleerd van deze video's.
  Schrijf een paragraaf waarin je beschrijft hoe computerinnovaties menselijke communicatie, interactie, gedachte en educatie hebben veranderd.

Samenwerkingen op Grote Schaal

Als je geen verbinding kan maken met YouTube, kijk dan de video's hier:
 1. Global Impact: Citizen Participation Part 1 (Duur 2:17 min.)

  Nieuwe technologie laat gewone burgers helpen om belangrijke wetenschappelijke problemen op te lossen. Het [email protected] -project is hier een voorbeeld van, hiervoor gebruiken deelnemers tijd op hun computer thuis om te zoeken naar signalen van intelligent buitenaards leven.

 2. Global Impact: Citizen Participation Part 2 (Duur 8:53 min.)

  Deze video begint met het fascinerede verhaal over de Mechanische Turk (1770), een "robotschaakspeler" die Napoleon zou hebben verslagen in een potje schaken. Dat beroemde verhaal is de bron van Amazon's huidige "Mechanical Turk"-project dat op dezelfde manier mensen aan het werk zet om problemen op te lossen die nog te moeilijk zijn voor computers, zoals zeggen wat op een afbeelding staat. Aaron Koblin's '10,000 Sheep'-kunstwerk is een voorbeeld van hoe crowdsourcing nieuwe manieren van samenwerken heeft veroorzaakt.

 • Geen Afbeelding Schrijf een alinea waarin je beschrijft hoe mensen technologie gebruiken om problemen samen op te lossen. Gebruik een voorbeeld van een project op grote schaal en een voorbeeld van iets dat je zelf hebt gedaan.
 • Impacts Beyond Computing

  Als je geen verbinding kan maken met YouTube, kijk dan de video hier:
  1. Global Impact: Computing Enables Innovation (Duur 8:16 min.)

   Machine learning en datamining hebben innovaties mogelijk gemaakt in de geneeskunde, het bedrijfsleven en de wetenschap . IBM's AI-project "Watson" werd beroemd vanwege het verslaan van de Jeopardy-kampioenen (Jeopardy is een Amerikaanse spelshow) in 2011, maar de mogelijkheden ervan worden serieuzer gebruikt als medisch consultant om artsen en verpleegkundigen te helpen. Computermodellering en -simulatie maken experimenten veiliger, sneller en goedkoper en worden op veel gebieden gebruikt, waaronder klimaatonderzoek. Dankzij de wet van Moore - de verwachte verdubbeling van computerkracht om de twee jaar - kunnen industrieën plannen maken voor toekomstig onderzoek en ontwikkeling. De vooruitgang op het gebied van informatica heeft de creativiteit ook op andere gebieden vergroot, inclusief het volledig transformeren van industrieën zoals de animatiestudio Pixar deed.

  2. Geen Afbeelding Schrijf een alinea waarin je drie voorbeelden beschrijft van hoe computers innovaties in andere werkgebieden.

  Connections to the Real-World

  Als je geen verbinding kan maken met YouTube, kijk dan de video hier:
  1. Global Impact: Economic, Social, Cultural Contexts (Duur 7:45 min.)

   Computerinnovaties beïnvloeden en worden beïnvloed door de economische, sociale en culturele context waarin ze worden ontworpen en gebruikt. Ongelijke verdeling van technologische middelen roept problemen op van gelijkheid, toegang en macht: de wereldwijde digitale kloof. Er zijn inspanningen zowel door de overheid als door particuliere bedrijven - bijvoorbeeld het internet.org-project van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg - dat erop gericht is internet en infrastructuur te bieden aan delen van de wereld die dat momenteel niet hebben.

  2. Geen Afbeelding Schrijf een alinea waarin je twee verbindingen tussen computers en de echte wereld geeft. Je voorbeelden kunnen sociaal, economisch, of cultureel zijn.

  Voor- en nadelen

  Als je geen verbinding kan maken met YouTube, kijk dan de video hier:
  1. Global Impact: Intellectual Property (Duur 12:03 min.)

   Brede toegang tot gedigitaliseerde informatie roept juridische en ethische vragen op over controle van intellectueel eigendom - het creatieve werk van anderen. Auteursrecht beschermt makers, maar beperkt ook de toegang van anderen tot het materiaal. Hoe lang moet het auteursrecht (bijvoorbeeld het Mickey Mouse-auteursrecht) duren en hoe moet dat van invloed zijn op wie mogelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal te zien krijgt? Deze video bespreekt de Digital Millennium Copyright Act (DMCA), Creative Commons-licenties en andere onderwerpen.

  2. Geen Afbeelding Intellectueel eigendom is een van de meest complexe problemen van computergebruik. Bedenk enkele andere problemen met voor- en nadelen en schrijf twee paragrafen: een die twee voordelen van computers beschrijft en een die twee schadelijke gevolgen van computers beschrijft.
  Terug Volgende