Het hexadecimale talstelsel

Lange reeksen aan enen en nullen typen is onhandig en gemakkelijk om fouten mee te maken. Een efficiëntere methode is het hexadecimale talstelsel (tellen met machten van 16). Één hexadecimaal getal staat voor een heel getal tussen 0 en 15. Dus 4 cijfers in binair kunnen vertaald worden in één cijfer in hexadecimaal en één byte is gelijk aan twee hexadecimale cijfers. Één hexadecimaal getal is veel makkelijker te typen voor mensen en omdat 16 deelbaar is door 2 is het makkelijk om te zetten in binaire getallen.

Acht bits in binair...
27 26 25 24 23 22 21 20
128-plek 64-plek 32-plek 16-plek 8-plek 4-plek 2-plek 1-plek
...is twee cijfers in hexadecimaal 16.
161 160
zestien-plek een-plek

Bijvoorbeeld: 12110 = 011110012 = 7916
0 1 1 1 1 0 0 1
7 9

Deze notatie gebruikt maar 1 cijfer per plek. Maar we moeten 0 tot en met 15 kunnen weergeven met 1 karakter, we gebruiken 0-9 voor 0-9 en voor de overige getallen gebruiken we A-F:
10 11 12 13 14 15
A B C D E F
In hexadecimale notatie, zijn er 16 cijfers (0-9 en A-F) en iedere plek is zestien keer zoveel waard als de positie rechts ervan. Één hexadecimaal cijfer heeft 16 mogelijke waardes, dat is gelijk aan vier binaire cijfers (bits).
Geen Afbeelding

Dit staat voor 3 \times 256 + 11\times 16 +7\times 1 of 951.

 1. Geen Afbeelding Bekijk dit Snap!-programma met een hexadecimale, decimale en binaire teller . De bovenste rij telt binair, de middelste in decimaal en de onderste in hexadecimaal. Beschrijf het gedrag van de hexadecimale teller.
  Geen Afbeelding

Hexadecimale Notatie Lezen

Het hexadecimale talstelsel gebruikt machten van zestien in plaats van machten van twee of tien. Plekken in hexadecimaal staan voor de plek van de eenheden (160 = 1), de plek van de zestientallen (161 = 16), de plek van de tweehonderdzesenvijftigtallen (162 = 256), de plek van de vier duizend zesennegentigtallen (163 = 4096), etc. Dus, bijvoorbeeld:

3B16   =   3 × 161  +  11 × 160   =   48  +  11   =   5910

Om te vertalen van hexadecimaal naar decimaal, schrijf je eerst de cijfers op papier. Dan schrijf je de waardes van de hexadecimale plekken op: begin rechts met 1, dan 16, dan 256 etc. Iedere nieuwe plek zal 16 keer zoveel waard zijn als de plek rechts ervan.

Onthoud: A-F staan voor de getallen na 9:
10 11 12 13 14 15
A B C D E F
7 B 3
256 16 1
Geen Afbeelding

Dus, 7B316 = (7 × 256) + (11 × 16) + (3 × 1) = 1792 + 176 + 3 = 197110.

  FF16
  = (15 × 161 + 15 × 160)10
  = (15 × 16 + 15 × 1)10
  = 25510
 1. Vertaal deze hexadecimale getallen naar decimale notatie:
  1. AF16
  2. 5D16
  3. 1816
  4. 3E816
  Een getal zoals 11 betekent elf in gebruikelijke, decimale notatie maar het betekent drie als het een binair getal is of zeventien in hexadecimale notatie. De enige manier waarop je weet dat "18" hierboven niet achttien betekent is door de kleine "16" rechtsonder die zegt dat het hexadecimaal is.

Hexadecimaal Schrijven

Om te vertalen van decimaal naar hexadecimaal schrijf je eerst de waardes van de hexadecimale plekken op door met zestien te vermenigvuldigen met de waarde rechts ervan tot je een waarde krijgt die groter is dan je getal. Als voorbeeld gaan we 299 omschrijven naar hexadecimal, hiervoor schrijven we de machten van zestien op tot 4096. Je krijgt zo de tabel hieronder.

Geen Afbeelding
4096 256 16 1

Bedenk dan "Mijn getal is kleiner dan 4096, dus ik hou die plek leeg. Maar ik kan één keer 256 aftrekken van 299, dus ik schrijf daar een 1. Dan is er 43 over, want 299-256=43. Nu kan ik twee keer 16 aftrekken en dan is er 11 over. 11 is B in hexadecimaal"

299
43
11
0
4096 256 16 1
  1 2 B

Lees nu het nummer af: 12B16 = 29910.

 1. Vertaal deze decimale getallen naar hexadecimaal.
  1. 59
  2. 144
  3. 229
  4. 316

Merk op dat de algoritmes voor het vertalen van binair naar decimaal hetzelfde is als het algoritme voor het vertalen van hexadecimaal naar decimaal. Deze algortimes kunnen gebruikt worden om elk talstelsel te vertalen.

 1. Geen Afbeelding Je krijgt problemen met het weergeven van talstelsels boven de 36. Wat is het probleem en bedenk een oplossing?
 2. Vertaal 29910 naar het talstelsel voor 7.
Terug Volgende